Browsing Tag

เด็กติดเกม

ปัญหาเด็กติดเกม…แก้ได้

ปัญหาเด็กติดเกม...แก้ได้ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนเป็นพ่อแม่ยุคไอทีปัจจุบัน คือ “ลูกติดเกม” โดยเฉพาะเกมในโทรศัพท์มือถือ ที่เดี๋ยวนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ไม่ค่อยอยากเรียนหนังสือ ไม่ค่อยอยากทำการบ้าน …