Browsing Tag

คำชม

5 คำชมที่อาจจะไม่เป็นผลดีสำหรับเด็ก

5 คำชมที่อาจจะไม่เป็นผลดีสำหรับเด็ก   ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง “คำชม” กับ “คำติ” ก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ชอบคำชมมากกว่า เพราะรู้สึกเหมือนกับได้รับการยอมรับ มีคนเห็นความดีที่ทำ หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำ คนสมัยก่อน…