PBL (Problem-based Learning) คืออะไร?

PBL (Problem-based Learning) คืออะไร? PBL (Problem-based Learning : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน)  คือ การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา…

เด็กปฐมวัย…พัฒนาอย่างไร?

เด็กปฐมวัย…พัฒนาอย่างไร?   คนไทยมักใช้คำว่า “เด็กปฐมวัย” กันบ่อยๆ ในวงการการศึกษา บางคนอาจจะสงสัยว่า เอ...แล้วเด็กปฐมวัยนี่อยู่ในช่วงไหน อายุเท่าไรกัน? แล้วลูกเราอยู่ในช่วงเด็กปฐมวัยหรือเปล่า? “เด็กปฐมวัย” ตามความหมายของ …

การนอนหลับ…มีความสำคัญต่อเด็กอย่างไร?

การนอนหลับ…มีความสำคัญต่อเด็กอย่างไร?   Pasquale Montagna และ Sudhansu Chokroverty ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Sleep Disorders กล่าวไว้ว่า “การนอนหลับ  เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ มนุษย์ทุกคน  มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตใน…

สนามเด็กเล่น…สวรรค์ของการเรียนรู้

สนามเด็กเล่น...สวรรค์ของการเรียนรู้   ถ้าคุณได้มีโอกาสถามเด็กว่า “อยากไปเล่นที่สนามเด็กเล่นไหม?”  รับรองว่าเด็กทุกคน ต้องพยักหน้า พร้อมกับกระโดดโลดเต้น กระตือรือร้น ส่งสายตาและรอยยิ้มให้คุณ พร้อมกับดึงมือคุณให้รีบพาไปทันที …

7 ข้อแตกต่าง การศึกษาฟินแลนด์ กับ การศึกษาไทย

7 ข้อแตกต่าง การศึกษาฟินแลนด์ กับ การศึกษาไทย   ฟินแลนด์ เป็นประเทศเล็กๆ ขนาด 338,145 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 5 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพื้นที่ติดกับประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ และ รัสเซีย…

8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก

8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก สมัยก่อนวงการศึกษาสนใจความฉลาดของเด็ก ผ่านการวัดค่า IQ (ความฉลาดทางปัญญา) อย่างเดียว ต่อมามีการค้นพบอีกมากมายว่า นอกจาก IQ แล้วก็ยังมีความฉลาดด้านอื่นๆ อีก 5 ทาง รวมเป็น 6Q…

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??   ประเทศไทย เป็นเมืองพุทธ มีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ พวกเราชาวพุทธมีหน้าที่สืบทอดศาสนา ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุด ซึ่งการสืบทอดศาสนาที่ดีที่สุด…

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง   เอ้า! “เดี๋ยววันนี้ครูจะเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง อยากฟังไหมเอ่ย? ถ้าอยากฟังต้องตั้งใจเรียนก่อน เดี๋ยวมีเรื่องสนุกๆ จะเล่าให้ฟัง ”  คุณเคยรู้สึกคุ้นๆกับลักษณะประโยคแบบนี้ไหมคะ แล้วเราก็จะตั้งใจเรียน…

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก…เริ่มต้นได้ที่บ้าน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก...เริ่มต้นได้ที่บ้าน   ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่ง จาก 7,000 ภาษาทั่วโลก และเป็นประตูเชื่อมเข้าสู่การเจรจา การสื่อสาร และการติดต่อธุรกิจ จากข้อมูลของ The Nationalencyklopedin ในปี 2010 พบกว่า…

ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

นักจิตวิทยาและนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้ให้คำจำกัดความเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disabilities ใช้ชื่อย่อว่า LD ในที่นี้ จะนำเสนอคำจำกัดความที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้…