8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก

8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก สมัยก่อนวงการศึกษาสนใจความฉลาดของเด็ก ผ่านการวัดค่า IQ (ความฉลาดทางปัญญา) อย่างเดียว ต่อมามีการค้นพบอีกมากมายว่า นอกจาก IQ แล้วก็ยังมีความฉลาดด้านอื่นๆ อีก 5 ทาง รวมเป็น 6Q…

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??   ประเทศไทย เป็นเมืองพุทธ มีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ พวกเราชาวพุทธมีหน้าที่สืบทอดศาสนา ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุด ซึ่งการสืบทอดศาสนาที่ดีที่สุด…

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง   เอ้า! “เดี๋ยววันนี้ครูจะเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง อยากฟังไหมเอ่ย? ถ้าอยากฟังต้องตั้งใจเรียนก่อน เดี๋ยวมีเรื่องสนุกๆ จะเล่าให้ฟัง ”  คุณเคยรู้สึกคุ้นๆกับลักษณะประโยคแบบนี้ไหมคะ แล้วเราก็จะตั้งใจเรียน…

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก…เริ่มต้นได้ที่บ้าน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก...เริ่มต้นได้ที่บ้าน   ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่ง จาก 7,000 ภาษาทั่วโลก และเป็นประตูเชื่อมเข้าสู่การเจรจา การสื่อสาร และการติดต่อธุรกิจ จากข้อมูลของ The Nationalencyklopedin ในปี 2010 พบกว่า…

ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

นักจิตวิทยาและนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้ให้คำจำกัดความเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disabilities ใช้ชื่อย่อว่า LD ในที่นี้ จะนำเสนอคำจำกัดความที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้…

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ อาจารย์คณะศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวระหว่างการประชุมคณะทำงานวิชาการ เพื่อสนันสนุนคณะกรรมการประสานงานนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย…

เล่นอะไรดี…เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เล่นอะไรดี...เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก   หลังจากที่เด็กผ่านพ้นวัยทารก แบเบาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในช่วง 0-1 ปีมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการฝึกหัดคลาน ฝึกหัดเดิน ฝึกหัดวิ่ง…

9 วิธี…สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย

9 วิธี...สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย คงจะไม่มีอะไรจริงไปกว่าประโยคที่บอกว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก” เริ่มกันตั้งแต่เป็นทารก ก็สอนให้ดูดนม สอนให้ยิ้ม สอนให้ทักทาย สอนให้ทานอาหาร สอนให้คลาน สอนให้เดิน สอนให้วิ่ง สอนให้พูด สอนให้ฟัง…

8 กิจกรรม สอนเด็กเรื่อง “คนแปลกหน้า”

8 กิจกรรม สอนเด็กเรื่อง “คนแปลกหน้า”   คนแปลกหน้า หมายถึง คนที่เด็กไม่เคยได้รู้จัก ไม่เคยได้พบมาก่อน ไม่เคยพูดคุย ไม่เคยได้ทักทาย และไม่ได้เป็นญาติ ไม่ได้เป็นเพื่อนบ้าน ไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นกัน อาจจะเพียงแค่เดินผ่านกันไปมา…

6 Q ทางเลือกในการพัฒนาเด็กให้ฉลาด

6 Q ทางเลือกในการพัฒนาเด็กให้ฉลาด   พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด อยากให้ลูกเก่ง อยากให้ลูกเป็นคนดี มีความสุข ถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดของเด็ก คนทั่วไปมักจะคิดถึงคำว่า IQ ขึ้นมาอันดับแรก เพราะว่าเป็นคำที่ติดหู ได้ยินบ่อยๆ…