Monthly Archives

มกราคม 2018

ความสำคัญของการอ่าน

สวัสดีครับ หลังจากที่ทุกท่านได้รู้ถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการการนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันที่ความสำคัญของการอ่าน การอ่านที่เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะครับ…

ความสำคัญของการพัฒนากระบวนการคิด

ความสำคัญของการพัฒนากระบวนการคิด มนุษย์มีความสามารถในการคิดสิ่งต่างๆ และการคิดเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าบุคคลจะตระหนักในกระบวนการคิดของตนหรือไม่ก็ตามความสามารถในการคิดของมนุษย์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดยทั่วไป…

9 สิ่งที่ครูทำแล้ว…นักเรียนชอบที่สุด

9 สิ่งที่ครูทำ...แล้วนักเรียนชอบที่สุด หวนคิดถึงสมัยเรียนหนังสือขึ้นมาทีเดียว เมื่อไอเดียหัวข้อนี้อยู่ในหัว คิดว่าพ่อแม่ทุกคนคงมีช่วงเวลาดีๆ ในห้องเรียนที่แตกต่างกันนะคะ บางคนชอบจับกลุ่มคุยกับเพื่อนที่หลังห้อง…

8 วิธีสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ

8 วิธีสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ การสอนเด็กเรื่อง “ความรับผิดชอบ” ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ เพราะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆ ที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต ซึ่งการสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ…

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สวัสดีครับปีใหม่ครับทุกท่าน วันนี้ (2 ม.ค. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมนะครับก็ขอนำเสนอแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่ง การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ…