4ปี นานไปไหม สำหรับการเขียนย้ายของครู

68

ในช่วงระหว่างรอรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.อยู่วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขออนุญาตเขียนบทความให้ทุกท่านได้ลองอ่านในประเด็น”4ปี นานไปไหม สำหรับการเขียนย้ายของครู”

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อท่านได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล้วทุกคนต่างก็อยากที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ส่วนที่มีคู่สมรสก็ต้องอยากกับไปอยู่ร่วมกับสามีหรือภรรยาและลูกเป็นธรรมดา แล้วจะทำอย่างไรจึงจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วคนที่เรารัก สิ่งที่จะต้องทำคือการเขียนคำร้องขอย้าย นั่นเอง

ขอหยิบยกประโยคหนึ่งที่มีคนพูดไว้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือ “การสอบครูว่ายากแล้ว แต่การย้ายสิอยากยิ่งกว่า” จากประโยคดังกล่าวก็พอจะมองเห็นภาพแล้วว่ากว่าที่จะได้มาเป็นข้าราชการครูนั้นมันยากเพราะมันมีขั้นตอนเยอะ ไปตั้งแต่การสอบเข้าเรียนในสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือ เรียนในสายอื่นและมาเรียนต่อวิชาชีพครู หลังจากจบแล้วก็ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งแน่นอนจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของตนเองส่วนมากแทบจะไม่เปิดหรือเปิดก็มีตำแหน่งที่จะบรรจุน้อยมากเลยทำให้ต้องไปสอบจังหวัดข้างเคียงหรือจังหวัดอื่นๆที่มีโอกาสได้รับการบรรจุซึ่งการเลือกจังหวัดที่จะสอบก็ต้องเลือกให้ดีเพราะมีโอกาสแค่ 1 ครั้งเท่านั้นเอง

จึงจะเห็นได้ว่าหลายๆคนต้องเดินทางไปสอบจังหวัดที่มีโอกาสถูกเรียกบรรจุ ต่อมาคือการเข้าสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยที่มีตำแหน่งเปิดสอบในแต่ละปีเพียงหยิบมือ(หลักพัน) ที่ต้องต่อสู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกว่าแสนคน แถมยังต้องมาลุ้นผลการสอบที่ต้องบอกว่าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์นี้จะไม่มีทางรู้เลยว่ามันกดดันแค่ไหนเพราะมันเต็มไปด้วยความคาดหวัง ของตัวเองและคนรอบข้างอีกหลายชีวิต เฮ้อ!การสอบบรรจุครูผู้ช่วยนี้มันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆ และแล้วข่าวดีก็มาถึงเมื่อปรากฏว่ามีหนังสือเรียกตัวให้ไปบรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเวลาที่เป็นผู้ช่วยนั้นต้องบอกว่าช่วงแรกคือช่วงปรับตัวอย่างแท้จริงต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ การเรียนรู้นิสับใจคอกับเพื่อนครูที่ร่วมงานกัน หลายคนต้องเจอกับการประเมินแบบเข้มมากๆ 8 ครั้ง บางคนโชคดีอาจจะมีเข้มบ้างไม่เข้มบ้างแล้วแต่โอกาส

และแล้วเหมือนฟ้าผ่าลงในตอนกลางวัน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ ว16/2558 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ ว.24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งไปยังทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเดิม (ว8/2549  5 ก.ค. 2549) ที่ระบุว่าการย้ายปกติของข้าราชการครูสามารถย้ายได้ก็ต่อเมื่อ (ในที่นี่ขอนำเสนอเฉพาะการเขียนย้ายกรณีปกติ)

“1.ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

2.ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ”

เปลี่ยนเป็น

“1.ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

  1. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา

3. การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ”

และยังไม่พอแค่นั้นเมื่อได้เปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งที่สามารถทำการยื่นคำร้องขอย้าย จากปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม พิจารณา ๒ รอบ เป็น ยื่นคำร้องได้ปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี พิจารณาคำร้อง ๒ รอบ และยกเลิกคำร้องในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

หลายคนถามว่าต่างกันอย่างไรเมื่อระยะเวลาในขณะที่หลักเกณฑ์เดิม ข้อที่ “1.ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม” ซึ่งถ้านับเวลาการเป็นครูผู้ช่วยที่พัฒนาอย่างเข้มก็คือ  2 ปี หรือ 24 เดือน ก็คล้ายกับหลักเกณฑ์ใหม่ ข้อ 1 “ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย” จะสังเกตว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะใช้คำว่าตำแหน่งครู (ซึ่งเราจะเรียกตำแหน่งครูนี้ว่า ครู คศ.1 – คศ.5) นั้นหมายความว่า จะต้องเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี และเป็นครู คศ.1 อีก 2 ปี รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเป็นเวลา 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์เขียนคำร้องขอย้ายได้

และในหลักเกณฑ์เดิมข้อที่๒ระบุว่า “๒.ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ” นั่นคือย้ายมาแล้วอยากจะย้ายต่อจะต้องรอ 1 ปี หรือ 12 เดือน แต่เกณฑ์ใหม่ข้อที่ 1 ก็บอกชัดเจนว่า ต้องอยู่อย่างน้อย 24 เดือน หรือ 2 ปี พูดง่ายๆก็คือเพิ่มเวลาในการย้ายของคนที่เป็นตำแหน่งครู(คศ.1-คศ.5) จาก 1 ปี เป็น 2 ปีนั้นเอง

และท้ายที่สุดการเขียนย้ายของข้าราชการครูที่ต้องรอเวลาถึง 4 ปีจึงจะสามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ซึ่งแน่นอนว่าในการพิจารณานั้นมันมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเขียนคำร้องขอย้ายแล้วได้ย้ายตามความต้องการ เพราะในการพิจารณามันมีหลักเกณฑ์ค่อยข้างเยอะและครูอายุราชการน้อย ก็มีระดับคะแนนน้อยกว่าครูผู้ที่มีอายุราชการมากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ดีผู้เขียนเชื่อแน่ว่าคุณครูคุณทุกขอแค่อยากให้มีโอกาสได้เขียนย้ายกลับภูมิลำเนาในระยะเวลาที่เท่ากับหลักเกณฑ์ เดิม อย่างน้อยก็สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ถึงจะไม่ได้ย้ายตามความต้องการก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าโชคดีได้ย้ายก็คงเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีแต่ให้ ให้กลายเป็นผู้ที่ได้รับความสุขบ้าง ซึ่ง 4 ปี มันนานเกินไปสำหรับการสร้างความหวังและกำลังใจของครูพลัดถิ่นครับ

ถ้ามีโอกาสบทความต่อไปจะมานำเสนอว่าปัจจัยในที่ทำให้เขียนย้ายและไม่ได้ย้ายมีอะไรบ้างครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ว16/2558 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ว.24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว8/2549  5 ก.ค. 2549)

 

 

 

Comments are closed.