Browsing Category

บทความการเรียนรู้ของเด็ก

บทความการเรียนรู้ของเด็ก การสอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

การนอนหลับ…มีความสำคัญต่อเด็กอย่างไร?

การนอนหลับ…มีความสำคัญต่อเด็กอย่างไร?   Pasquale Montagna และ Sudhansu Chokroverty ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Sleep Disorders กล่าวไว้ว่า “การนอนหลับ  เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ มนุษย์ทุกคน  มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตใน…

8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก

8 หัวข้อควรรู้..พัฒนาทักษะ EF ให้เด็ก สมัยก่อนวงการศึกษาสนใจความฉลาดของเด็ก ผ่านการวัดค่า IQ (ความฉลาดทางปัญญา) อย่างเดียว ต่อมามีการค้นพบอีกมากมายว่า นอกจาก IQ แล้วก็ยังมีความฉลาดด้านอื่นๆ อีก 5 ทาง รวมเป็น 6Q…

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??

สอนศีล 5 พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ให้กับเด็กอย่างไร??   ประเทศไทย เป็นเมืองพุทธ มีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ พวกเราชาวพุทธมีหน้าที่สืบทอดศาสนา ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุด ซึ่งการสืบทอดศาสนาที่ดีที่สุด…

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง

นิทานเด็ก..อิทธิพลที่คาดไม่ถึง   เอ้า! “เดี๋ยววันนี้ครูจะเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง อยากฟังไหมเอ่ย? ถ้าอยากฟังต้องตั้งใจเรียนก่อน เดี๋ยวมีเรื่องสนุกๆ จะเล่าให้ฟัง ”  คุณเคยรู้สึกคุ้นๆกับลักษณะประโยคแบบนี้ไหมคะ แล้วเราก็จะตั้งใจเรียน…

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก…เริ่มต้นได้ที่บ้าน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก...เริ่มต้นได้ที่บ้าน   ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่ง จาก 7,000 ภาษาทั่วโลก และเป็นประตูเชื่อมเข้าสู่การเจรจา การสื่อสาร และการติดต่อธุรกิจ จากข้อมูลของ The Nationalencyklopedin ในปี 2010 พบกว่า…

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ อาจารย์คณะศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวระหว่างการประชุมคณะทำงานวิชาการ เพื่อสนันสนุนคณะกรรมการประสานงานนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย…

เล่นอะไรดี…เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เล่นอะไรดี...เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก   หลังจากที่เด็กผ่านพ้นวัยทารก แบเบาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในช่วง 0-1 ปีมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการฝึกหัดคลาน ฝึกหัดเดิน ฝึกหัดวิ่ง…

9 วิธี…สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย

9 วิธี...สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย คงจะไม่มีอะไรจริงไปกว่าประโยคที่บอกว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก” เริ่มกันตั้งแต่เป็นทารก ก็สอนให้ดูดนม สอนให้ยิ้ม สอนให้ทักทาย สอนให้ทานอาหาร สอนให้คลาน สอนให้เดิน สอนให้วิ่ง สอนให้พูด สอนให้ฟัง…

8 กิจกรรม สอนเด็กเรื่อง “คนแปลกหน้า”

8 กิจกรรม สอนเด็กเรื่อง “คนแปลกหน้า”   คนแปลกหน้า หมายถึง คนที่เด็กไม่เคยได้รู้จัก ไม่เคยได้พบมาก่อน ไม่เคยพูดคุย ไม่เคยได้ทักทาย และไม่ได้เป็นญาติ ไม่ได้เป็นเพื่อนบ้าน ไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นกัน อาจจะเพียงแค่เดินผ่านกันไปมา…